Номгўи ихтисосҳо

1-02.03.01- «Забон ва адабиёти тоҷик»
1-21.05.02-08- «Забони англисӣ- немисӣ  (тарҷумон)»
1-21.05.02.08 - “Забони хориҷӣ (англисӣ-арабӣ)
1-21.05.02-08 -  “Забони англисӣ – франсузӣ”
1-02-03-06-01 –“Забони англисӣ”
1-02.03-02-03-«Забон ва адабиёти рус »
1-21.06.01.02- «Забонҳои муосири хориҷӣ (тарҷумони забони хитоӣ»
1-21.06.01.02 – «Забонҳои муосири хориҷӣ (тарҷумони забони японӣ)»
1-01.02.02 - «Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ (Таҳсилоти ибтидоӣ ихтисоси иловагӣ)»
1-01.02.02-03 - «Таҳсилоти ибтидоӣ, санъатимусиқӣ»
1-02.01.02 - «Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)»
1-21.03.01-02 - «Таърих ва бостоншиносӣ»
1-02.05.03-02 - «Математика-информатика»
1-31.04.01-03 - «Физика - информатика»
1-02.05.04-04 - «Физика – эҷодиёти касбӣ»
1-02-06-01-03 - “Технология (хизматрасонӣ)”
1-03.02.01 - «Тарбияи ҷисмонӣ »
1-03.02.02 - «Омодагии дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ »
1-02.04.04-01 - «Биология - химия»
1-02.04.05-01 - «География – биология»
1-26.02.02-06 - «Менеҷменти иҷтимоӣ (маориф)»
1-26.02.02.10 - «Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмиллалӣ»
1-89.01.01 - «Сайёҳат ва меҳмондорӣ»
1-25.01.08-18 - «Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф»
1-2602-03-09 - “Маркетинг дар комплекси агросаноатӣ”
1-74-02-06 - “Истеҳсол, нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ (вобаста ба самтҳо)”
1-03.04.02-02 - «Педагогикаи иҷтимоӣ ва равоншиносии амалӣ»
1-01.01.01-01 «Таҳсилоти томактабӣ»

 

Менеҷмент дар соҳаи маориф
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
ташкили умур ва кормандони маориф; менеҷмент дар соҳаи маориф; бо пул таъминкунии маориф; баҳисобгирии муҳосибӣ; математика дар иқтисодиёт; информатика; иқтисодиёти ҷаҳон; системаи андоз дар соҳаи маориф; макроиқтисодиёт; асосҳои соҳибкорӣ; иқтисодиёти миллӣ; банақшагирӣ ва андозбандии маориф; асосҳои таҳлили иқтисодиёт; проблемаҳои танзими иқтисодӣ; сиёсати даромад ва маош дар маориф; иқтисодиёти маориф; омор.

Хизматрасонии иҷтимоӣ-маданӣ ва туризм
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
системаи информатсионӣ ва технология; ёдгориҳои табиӣ ва таърихӣ; табиат ва сарватҳои табиии Тоҷикистон; иқтисодиёт ва иншоотҳои иқтисодии саёҳат; географияи табиӣ ва иқтисодии Тоҷикистон; топографияи саёҳат; методикаи саёҳат; забони хориҷӣ; ташкили саёҳат дар минтақаҳои кӯҳӣ; асосҳои саёҳат ва кишваршиносӣ; менеҷменти меҳмонхонавӣ; проблемаҳои тараққиёти саёҳат дар Тоҷикистон; омори туризм; иқтисодиёти саёҳат.

Баҳисобгирии муҳосибӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
информатика; эконометрика; математика; назарияи иқтисодӣ; микроиқтисодиёт; макроиқтисодиёт; омор; назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ; сиёсати даромад ва музди кор; молияи корхона; иқтисодиёти маориф; буҷети давлатӣ ва таркиби он; молия, муомилоти пул ва қарз; стандарти байналмилалии баҳисобгирӣ ва ҳиссаи молия ва аудит; аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ; баҳисобгирии муҳосибӣ; андоз ва андозбандӣ; баҳисобгирии идоравӣ.

Менеҷменти туризми байналмилалӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
системаи информатсионӣ ва технология; ёдгориҳои табиӣ ва таърихӣ; табиат ва сарватҳои табиии Тоҷикистон; иқтисодиёт ва иншоотҳои иқтисодии саёҳат; географияи табиӣ ва иқтисодии Тоҷикистон; топографияи саёҳат; методикаи саёҳат; забони хориҷӣ; ташкили саёҳат дар минтақаҳои кӯҳӣ; асосҳои саёҳат ва кишваршиносӣ; менеҷменти меҳмонхонавӣ; проблемаҳои тараққиёти саёҳат дар Тоҷикистон; омори туризм; иқтисодиёти саёҳат.

Математика—информатика
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
педагогика; психология; методикаи таълими технологияи информатсионӣ; методикаи таълими математика; шабакаҳои компютерӣ, интернет ва технологияи он; таҳлили математикӣ; алгебра ва назарияи ададҳо; геометрия; системаи информатсионӣ; математикаи элементарӣ; мантиқи математикӣ; барномасозӣ; моделиронии компютерӣ; назарияи информатика; практикуми ҳалли масъалаҳо аз информатика; шабакаҳои интернетӣ; асосҳои назарияи информатика.

Физика—информатика
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
анализи математикӣ ва геометрия; методикаи таълими физика; педагогика; психология; методикаи таълими технологияи информатисионӣ; асосҳои технологияи муосир дар раванди таълим; физикаи умумӣ; физикаи таҷрибавӣ; астрофизика; физикаи назариявӣ; электрорадиотехника; системаҳои информатсионӣ; асосҳои назарияи информатика; барномасозии базаи маълумотҳо; моделиронии компютерӣ; архитектураи компютерӣ; графикаи компютерӣ;

Физика ва эҷодиёти техникӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
информатика; химияи умумӣ; таҳлили математикӣ; алгебра; геометрия; усулҳои ададӣ; методикаи таълими физика; педагогика; психология; практикуми ҳалли масъалаҳои физика; математикаи элементарӣ; физикаи умумӣ; электротехника; физикаи таҷрибавӣ; радиотехника ва асосҳои электротехникаи саноатӣ; физикаи назариявӣ; элементҳои автоматика; асосҳои технология ва асбобсозӣ; моделиронии компютерӣ.

Забони тоҷикӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
таърихи халқи тоҷик;
фалсафа; педагогика; психология; методикаи таълими забони тоҷикӣ; методикаи таълими адабиёти тоҷик; муқаддимаи забоншиносӣ ва забоншиносии умумӣ; таърихи забони тоҷикӣ; матни классикӣ; шевашиносӣ;
маданияти сухан; назарияи луғатшиносӣ; лаҳҷашиносии таърихӣ; практикуми забони тоҷикӣ; тафсири шеър;
нақди адабӣ; сабкшиносӣ.

Забони англисӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
фалсафа; мантиқ; информатика; забоншиносии умумӣ; экология; фарҳангшиносӣ; этикаи касбӣ; педагогика; психология; методикаи таълими забони англисӣ; муқаддимаи забоншиносӣ; забони лотинӣ; амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ; фонетикаи амалӣ; грамматикаи амалӣ; фонетикаи назариявӣ; назарияи грамматика; адабиёти Британияи Кабир; назария ва амалияи тарҷума.

Забони русӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
таърихи халқи тоҷик; фалсафа; педагогика; психология; методикаи таълими забони русӣ; методикаи таълими адабиёти рус; муқаддимаи забоншиносӣ; забоншиносии умумӣ; таърихи забони русӣ; муқаддимаи адабиётшиносӣ; таърихи адабиёти рус; адабиёти давлатҳои хориҷӣ; назарияи адабиёти рус; лаҳҷашиносӣ; адабиёти даҳонии халқ; типологияи қиёсӣ; эҷодиёти даҳонии халқ.

Забони чинӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
психологияи касбӣ; амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ; грамматикаи муқоисавӣ; грамматикаи амалӣ; кишваршиносӣ; луғатшиносӣ; сарчашмашиносӣ; педагогика; матни классикӣ; таърихи Чин; адабиёти кишвари Чин; этикаи касбӣ; нақди адабӣ; тарҷумаи матнҳои илмӣ-техникӣ; тарҷумаи матнҳои расмӣ-коргузорӣ; таҷрибаи таълимӣ; тарҷумаи синхронӣ; каломи зинда, шевашиносӣ.

Таърих
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
педагогика; психология; фалсафа; методикаи таълими таърих; воситаҳои муосири баҳодиҳии таълим; таърихи маданияти ҷаҳон (фарҳангшиносӣ); таърихи дунёи қадим; таърихи асрҳои миёна; таърихи халқи тоҷик; таърихнигорӣ; таърихи нав ва навтарини давлатҳои ҷаҳон; таърихи тоҷикони ҷаҳон; манбаъшиносии таърихи халқи тоҷик; этнография; антропология; диншиносӣ; архившиносӣ; археология.

Таърих ва бостоншиносӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
Педагогика; Психология; Хати ниёгон; Таърихи маданияти ҷаҳон (фарҳангшиносӣ); Таърихи халқи тоҷик; Таърих ва ҳафриёти бостоншиносӣ; Ҳафриётҳои бостоншиносӣ дар Тоҷикистон; Назария ва методҳои ҳафриёти бостоншиносӣ; Методҳои коркарди бозёфтҳои бостоншиносӣ; Таърихи тоҷикони ҷаҳон; Манбаъшиносӣ; Кишваршиносӣ; Музейшиносӣ; Антропология; Этнография; Архившиносӣ; Асосҳои бостоншиносӣ;

Таърих ва ҳуқуқ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
Педагогика; Психология; Методикаи таълими таърих; Методикаи таълими ҳуқуқ; Воситаҳои муосири баҳодиҳии натиҷаҳои таълим; Таърихи маданияти ҷаҳон (фарҳангшиносӣ); Таърихнигорӣ; Назарияи давлат ва ҳуқуқ; Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ; Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Ҳуқуқи меҳнат; Ҳуқуқи шаҳрвандӣ; Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; Ҳуқуқи байналхалқӣ; Ҳуқуқи ҷиноятӣ; Архившиносӣ.

Тарбияи ҷисмонӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
анатомия; физиология; биомеханика; биохимия; тибби варзишӣ; тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва маҳс; беҳдошт; ченаки варзиш; варзиши сабук; худмуҳофизат; шиноварӣ; бозиҳои серҳаракат; атлетизм; акмологияи тарбияи ҷисмонӣ; намудҳои варзиши миллӣ.

География - демография
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
педагогика; психология; методикаи таълими география; географияи табии материкҳо ва уқёнусҳо; географияи табиӣ ва иқтисодии Тоҷикистон; демографияи аҳолии ҷаҳон; этногеография; экодемография;
омори демографӣ; географияи хок; кишваршиносӣ; биогеография; демографияи таърихӣ; геология.

Биология - химия
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
ботаника; зоология; физиологияи одам ва ҳайвон; анатомия; ситология; физиологияи растаниҳо; микробиология; назарияи эволютсия; генетика; биометрия; биофизика; экологияи молекулавӣ; химияи органикӣ; химияи ғайриорганикӣ; экологияи умумӣ; биологияи молекулавӣ.

Омодагии дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ
Дар ихтисоси мазкур донишҷӯён предметҳои зеринро омӯхта, донишу заковати худро ғанӣ мегардонанд:
анатомия; физиология; биохимия; биомеханика; тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва маҳс; беҳдошт; тайёрии тактикӣ; тайёрии техникӣ; тайёрии оташфишонӣ; топографияи ҳарбӣ; кори тарбиявӣ бо ҳайати шахсӣ; тайёрии омодагии дифои ҳарбӣ; шиноварӣ.

Contacts

Tajik Pedagogical Institute of Panjakent

Address: 734000, Republic of Tajikistan,

Sogd, Panjakent city, Rudaki avenue 108

Phone: (+992) 34 75 5 40 50

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Join us in social networks